مقایسه پنل های پیامک سامانه لاین

لیست امکانات

پیامک هدیه

تعرفه هر پیامک

هزینه تمدید سالانه

ارسال پیامک تکی

ارسال پیامک انبوه

ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل

ارسال پیامک زماندار

ارسال پیام صوتی

ارسال پیامک به لیست سیاه

خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)

ارسال هوشمند کلمات کلیدی

گزارش دقیق ارسال پیامک

بازگشت هزینه پیامک های ناموفق

ارسال پیامک حاوی لینک

 

رایگان

وبمستری

تبلیغاتی

سازمانی

NameAgePhone
Tom5010281065
Jerry4012540515
Halum12011511441