مستندات وب سرویس و API

مستندات وب سرویس سامانه لاین با ارائه نمونه کد انواع زبان های برنامه نویسی به شما کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن وب سایت و نرم افزار خود را به پیامک مجهز کنید.

وب سرویس دریافت وضعیت ارسال پیامک
دریافت وضعیت ارسال پیامک
فایل مورد بحث : getDeliver
از این وب سرویس می توانید برای دریافت وضعیت پیامک (رسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، بلک لیست و… استفاده نمایید)

پارامترهای ورودی وب سرویس دریافت وضعیت ارسال پیامک

نام کاربریCharUname
پسوردCharPass
DeliveryCharOp
کد بالکIntUniqid

پاسخ سرور نسبت به کد ارسالی

پاسخ این وب سرویس و توضیحات

در حال ارسال :Notsync

ارسال شده :Send

رسیده به مخابرات :Pending

نرسیده به گوشی : Failed

بلک لیست :Discarded

رسیده به گوشی : Delivered

  خطاها: The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور است.   Null:بدین معنی است که کد بالک ارسالی اشتباه است.

پاسخ عمومی سرور / Response

لیست کاملی از کد ها و معنی کد های برگشتی یا واکنش سرور نسبت به هر مورد برنامه نویسی api را در بخش مستندات کامل خطاهای وب سرویس ارسال و دریافت پیامک می توانید مشاهده نمایید.

پاسخ سرور یک کد خطا یا متن خطا بازگشت داده می شود و در صورت دریافت کد صفر ارسال پیامک با موفقیت انجام گرفته است.

خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

مشاهده نمونه کدهای وبسرویس و api

جهت مشاهده کد ها و سورس های مورد نیاز هر پنل و امکانات پیشرفته و حرفه ای دیگر به پنل خودتان در سامانه لاین مراجعه فرمایید و برای تهیه پنل پیامکی با تخفیف ویژه کد تخفیف api را برای خرید پنل پیامکی استفاده نمایید.